Histologiczne cechy dysplazji (Histological features of displasia)

  • polimorficzne komórki
  • duże, nadbarwliwe jądra o różnej wielkości i kształcie
  • zwiększona liczba jąderek
  • zwiększona liczba mitoz, ale wygląd figur podziału jest prawidłowy
  • stłoczenie i chaotyczny układ komórek
  • utrata polarności komórek podstawnych
  • przedwczesne rogowacenie niektórych komórek
  • obecność mitoz w komórkach powyżej części przypodstawnej
  • możliwa obecność stanu zapalnego w podścielisku

Zasady tympanoplastyki (Tympanoplasty basic rules)

1. Prosta perforacja – przeszczep z powięzi lub ochrzęstnej metodą podłożenia

2. Uszkodzenie wyrostka długiego kowadełka – krótka kolumella (PORP – partial ossicular replacement prosthesis)

3. Uszkodzenie kowadełka i strzemiączka z zachowaniem wyrostka długiego młoteczka i podstawy strzemiączka – długa kolumella (TOPR – total ossicular replacement prosthesis)