Zespół skalisto-klinowy Jacoda (Petro-sphenoid syndrome of Jacod)

  • Powstaje na skutek rozprzestrzeniania się nowotworu nosogardła w kierunku zatoki klinowej i jamistej.
  • Ucisk na nerwy – II, III, IV, V i VI.
  • Neuralgia nerwu trójdzielnego z unieruchomieniem gałki ocznej i utratą wzroku.
  • Rozpoczyna się od porażenia nerwu odwodzącego i bólu okolicy nadoczodołowej i szczęki.
  • Przeczulica skóry twarzy, połowy języka i policzka, zaburzenia funkcji mięśni żucia.

Próba Cottle’a

Jest to odciągnięcie skóry policzka do boku, co poszerza zastawkę wewnętrzna jamy nosa i ułatwia przepływ powierza przez nos, gdy jest dodatnia.

Kanał Sternberga

Jest to embrionalne połączenie części centralnej i bocznej kości klinowej. Może pozostać drożne w późniejszym wieku i stać się wrotami procesów patologicznych