Klasyfikacja przyzwojaków wg Fischa (Paraganglioma classification by Fisch)

A – guz ograniczony do jamy bębenkowej, wychodzący ze splotu bębenkowego

B – guz obejmuje jamę bębenkową i wyrostek sutkowy; kanał tętnicy szyjnej wewnętrznej nienaruszony

C – guz nacieka kanał tętnicy szyjnej wewnętrznej

D – guz nacieka struktury wewnątrzczaszkowe

Klasyfikacja nerwiaków nerwu przedsionkowo-ślimakowego wg Tosa i Thomsena (Acoustic neuromas classification by Tos and Thomasen)

 • I stopień – guz wewnątrzprzewodowy
 • II stopień – guz <= 20 mm
 • III stopień – guz od 20 do 40 mm
 • IV stopień – guz >= 40 mm

Laryngektomia rekonstrukcyjna – wskazania (Reconstructive laryngectomy – indications)

 • dokładna ocena stopnia zaawansowania narządowego nowotworu
 • brak unieruchomienia fałdu głosowego
 • brak naciekania tylnej ściany krtani, nasady języka i okolicy podgłośniowej
 • wiek pacjenta < 65 r.ż.
 • brak obciążeń ogólnoustrojowych (gł. sercowo-płucnych); względnie brak cukrzycy, otyłości i schorzeń metabolicznych
 • brak uzależnienia od alkoholu

Zespół skalisto-klinowy Jacoda (Petro-sphenoid syndrome of Jacod)

 • Powstaje na skutek rozprzestrzeniania się nowotworu nosogardła w kierunku zatoki klinowej i jamistej.
 • Ucisk na nerwy – II, III, IV, V i VI.
 • Neuralgia nerwu trójdzielnego z unieruchomieniem gałki ocznej i utratą wzroku.
 • Rozpoczyna się od porażenia nerwu odwodzącego i bólu okolicy nadoczodołowej i szczęki.
 • Przeczulica skóry twarzy, połowy języka i policzka, zaburzenia funkcji mięśni żucia.

Nowotwory masywu szczękowo-sitowego – stadia zaawansowania (Maxillofacial neoplasms – staging)

 • 0 – Tis, N0, M0
 • I – T1, N0, M0
 • II – T2, N0, M0
 • III – T1,T2, N1, M0;
  T3. N0, N1, M0
 • IVa – T1, T2, T3, N2, M0;
  T4a, N0, N1, N2, M0
 • IVb – T4b, każde N, M0
  każde T, N3, M0
 • IVc – każde T, każde N, M

Nowotwory masywu szczękowo-sitowego – klasyfikacja TNM (Maxillofacial neoplasm – TNM classification)

T

Nowotwory zatoki szczękowej

 • T1 – guz ograniczony do błony śluzowej zatoki szczękowej bez naciekania i niszczenia kości
 • T2 – guz nacieka lub niszczy kość obejmując podniebienie twarde i/lub przewód nosowy środkowy, nie penetruje na tylną ścianę zatoki i wyrostki skrzydłowe
 • T3 – guz nacieka jedną z wymienionych struktur – tylna ściana zatoki szczękowej, tkanka podskórna, ściana dolna lub przyśrodkowa oczodołu, dół skrzydłowo-podniebienny, sitowie
 • T4a – guz nacieka przedni odcinek oczodołu, skórę policzka, wyrostki skrzydłowe, dół podskroniowy, blaszkę sitową kości sitowej, zatokę klinową lub czołową
 • T4b – guz nacieka: szczyt oczodołu, oponę twardą, środkowy dół czaszki, nerwy czaszkowe (poza V2), część nosową gardła lub stok

Jama nosa i sitowie

 • T1 – guz ograniczony do jednej okolicy bez naciekania kości
 • T2 – guz obejmuje dwie okolice w pojedynczym regionie lub szerzy się, obejmując sąsiedni region w kompleksie nosowo-sitowym z lub bez naciekania kości
 • T3 – guz nacieka ścianę dolną lub przyśrodkową oczodołu, zatokę szczękową, podniebienie, blaszkę sitową kości sitowej
 • T4a – guz nacieka: przedni odcinek oczodołu, skórę nosa i policzka, w niewielkim stopniu przedni dół czaszki, wyrostki skrzydłowe, zatokę klinową lub czołową
 • T4b – guz nacieka: szczyt oczodołu, oponę twardą, środkowy dół czaszki, nerwy czaszkowe (poza V2), część nosową gardła lub stok

N

 • N1 – przerzut w pojedynczym węźle chłonnym po stronie guza < 3 cm
 • N2a – przerzut w pojedynczym węźle chłonnym po stronie guza  3 – 6 cm
 • N2b – przerzuty w licznych węzłach chłonnych po stronie guza, żaden nie przekracza 6 cm
 • N2c –  przerzuty obustronne lub po stronie przeciwnej, ale żaden węzeł nie przekracza 6 cm
 • N3 – przerzut w węźle chłonnym przekraczający 6 cm

Rak jamy ustnej – czynniki pogarszające rokowanie (Oral cavity cancer – poor prognosis risk factors)

 1. liczba węzłów z potwierdzonymi przerzutami
 2. niższy poziom szyi z zajętymi węzłami chłonnymi
 3. unieruchomienie węzła chłonnego (cecha makroskopowa przekraczania torebki)
 4. mikroskopowe cechy przekraczania torebki
 5. przerzuty obustronne lub przeciwstronne do ogniska pierwotnego