Tympanoplastyka otwarta – wskazania

1. przyzwyczajenie chirurga

2. rozległa destrukcja tylnej ściany PSZ

3. pacjent niewspółpracujący, nieakceptujący konieczności kontroli pooperacyjnej lub operacji typu „second look”

/wg. prof. K. Niemczyka

Tympanoplastyki – klasyfikacja

1. Tympanoplastyki  typu otwartego (CWD – canal wall down)

2. Tympanoplastyki typu zamkniętego (CWU – canal wall up)

a/ Bez mastoidektomii (przezprzewodowe)

b/ Z antromastoidektomią

c/ Z tympanotomią tylną i/lub epitympanotomią tylną

3. Tympanoplastyki pośrednie (zniesienie pewnej części PSZ i/lub rekonstrukcja usuniętych czy otwartych elementów (np. PAAM oraz wszystkie operacje przez przewód)

4. Tympanoplastyki rekonstrukcyjne (zakres otwarcia jak w technice otwartej, rekonstrukcja PSZ i/lub wyrostka-obliteracja)

Rekonstrukcje aparatu przewodzącego ucha  środkowego (element operacji tympanoplastycznej)

1. Myringoplastyka

2. Ossikuloplastyka

opracowanie – prof. K. Niemczyk