Brak odruchu z mięśnia strzemiączkowego

1. odbiorczy niedosłuch pozaślimakowy w wyniku zmęczenia słuchowego (np. osłoniak przedsionkowy)

2. Otoskleroza i inne choroby ucha środkowego

3. Proksymalne uszkodzenie nerwu twarzowego

4. Uszkodzenie pnia mózgu z ośrodkowym uszkodzeniem łuku odruchowego