Ogniskowe objawy z nerwu VIII osłoniaka przedsionkowego (Vestibular schwannoma focal VIII cranial nerve manifestations)

  1. Niedosłuch odbiorczy pozaślimakowy bez objawu wyrównania głośności
  2. Patologiczne zmęczenie słuchowe
  3. Nieprawidłowa próba SISI
  4. Nieprawidłowe zanikanie audiometrii Bekesy’ego
  5. Rozbieżność pomiędzy Audiometrią tonalną, a Audiometrią mowy
  6. Brak odruchu strzemiączkowego
  7. Patologiczny zapis ABR i elektrokochleografii
  8. Oczopląs samoistny do zdrowego ucha
  9. Brak odpowiedzi w próbie kalorycznej