Klasyfikacje nowotworów masywu szczękowo-sitowego (Maxillofacial neoplasms classifications)

  1. 1906r. Sebileau – suprastruktura, mezostruktura i infrastruktura
  2. 1933r. Ohngren – 4 grupy w zależności od położenia – płaszczyzna Ohngrena (od kąta przyśrodkowego oka do kąta żuchwy) – część tylno-górna, tj. suprastuktura  i część przednio-dolna, tj. infrastruktura oraz płaszczyzna pionowa przebiegająca przez źrenicę – część przyśrodkowa i boczna; guzy infrastruktury rokują lepiej