Klasyfikacja T nowotworu jamy ustnej (T classification of the oral cavity cancer)

 • Ti – nowotwór przedinwazyjny
 • T1 – guz mniejszy od 2 cm w największym wymiarze
 • T2 – guz mniejszy od 4 cm w największym wymiarze
 • T3 – guz przekracza 4 cm w największym wymiarze
 • T4 (warga) – guz przekracza korową warstwę kości, nacieka nerw zębodołowy dolny, dno jamy ustnej lub skórę twarzy
 • T4a (jama ustna) – guz nacieka głębokie zewnętrzne mięśnie języka, zatokę szczękową, skórę twarzy
 • T4b (jama ustna) – guz nacieka mięśnie żwacze, wyrostek skrzydłowy, podstawę czaszki i/lub tętnicę szyjną wewnętrzną

Histologiczne cechy dysplazji (Histological features of displasia)

 • polimorficzne komórki
 • duże, nadbarwliwe jądra o różnej wielkości i kształcie
 • zwiększona liczba jąderek
 • zwiększona liczba mitoz, ale wygląd figur podziału jest prawidłowy
 • stłoczenie i chaotyczny układ komórek
 • utrata polarności komórek podstawnych
 • przedwczesne rogowacenie niektórych komórek
 • obecność mitoz w komórkach powyżej części przypodstawnej
 • możliwa obecność stanu zapalnego w podścielisku

Dysplazja i rak przedinwazyjny (Dysplasia and carcinoma in situ)

 • Dysplazja małego stopnia – zmiany obejmują 1/3 dolną grubości nabłonka
 • Dysplazja średniego stopnia – zmiany obejmują dolne 2/3 grubości nabłonka
 • Dysplazja dużego stopnia – nieprawidłowe komórki znajdują się również w górnej 1/3 grubości nabłonka

Rak przedinwazyjny (Carcinoma in situ) różni się od dysplazji dużego stopnia występowaniem atypowych figur podziału oraz zajęciem prawie całej grubości nabłonka.

Klasyfikacje nowotworów masywu szczękowo-sitowego (Maxillofacial neoplasms classifications)

 1. 1906r. Sebileau – suprastruktura, mezostruktura i infrastruktura
 2. 1933r. Ohngren – 4 grupy w zależności od położenia – płaszczyzna Ohngrena (od kąta przyśrodkowego oka do kąta żuchwy) – część tylno-górna, tj. suprastuktura  i część przednio-dolna, tj. infrastruktura oraz płaszczyzna pionowa przebiegająca przez źrenicę – część przyśrodkowa i boczna; guzy infrastruktury rokują lepiej