Drogi szerzenia powikłań usznopochodnych

 1. do środkowego dołu czaszki – ropień podoponowy
 2. zapalenie opon m-r i ropień płata skroniowego mózgu
 3. do tylnego dołu czaszki – ropień móżdżku
 4. ubytek szczytu wyrostka i ropień Bezolda
 5. powikłania wewnątrzskroniowe
  1. zapalenie błędnika
  2. porażenie nerwu twarzowego
  3. zapalenie kości skalistej (piramidy)
  4. zakrzepica żylna
 6. sepsa