Metoda Stenversa

 

Metoda radiologii konwencjonalnej oceny struktur ucha

dobra ocena przewodu słuchowego wewnętrznego (osłoniaki, perlaki i inne guzy)

– ocena kanałów półkolistych

– ocena szczytu piramidy

– ocena złamań piramidy

Metoda Schullera

 

Metoda radiologii konwencjonalnej oceny struktur ucha

– przewody słuchowe nakładają się na siebie

ocena pneumatyzacji wyrostka (zapalenia)

– ocena przegród międzykomórkowych i tegmen tympani

– ocena stawu skroniowo-żuchwowego i złamań piramidy