Metoda Schullera

 

Metoda radiologii konwencjonalnej oceny struktur ucha

– przewody słuchowe nakładają się na siebie

ocena pneumatyzacji wyrostka (zapalenia)

– ocena przegród międzykomórkowych i tegmen tympani

– ocena stawu skroniowo-żuchwowego i złamań piramidy

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego – leczenie

Zabiegi małe

1. Paracenteza

Powikłania wewnątrzskroniowe zapaleń uszu (jako I etap leczenia oprócz intensywnej antybiotykoterapii – brak poprawy w ciągu 24 godzin jest wskazaniem do leczenia operacyjnego)

2. Drenaż

a/ Wysiękowe zapalenie ucha trwające ponad 3 miesiące

b/ Kieszonki retrakcyjne (II stadium)

3. Wycięcie kieszonki retrakcyjnej – Kieszonki retrakcyjne tylno-górne (II stadium)

Zabiegi duże

1. Antromastoidektomia

2. Operacja radykalna

3. Tympanoplastyki

4. Petrosektomia

5. Operacje zachowawcze (praktycznie już nie wykonywane)

opracowanie – prof. K. Niemczyk

Przewlekłe zapalenia ucha środkowego – klasyfikacja

I. Z zachowaną błoną bębenkową

1. Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha (różne formy otoskopowe)

2. Kieszonki retrakcyjne

3. Tympanoskleroza (błona bębenkowa, jama bębenkowa)

4. Zarostowe zapalenie ucha (jama bębenkowa wypełniona włóknistą ziarniną)

II. Z perforacją błony bębenkowej

A. AKTYWNE (z wyciekiem, zapalnie zmienioną wyściółką j. bębenkowej , destrukcją kości)

1. Przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego (centralna perforacja, wyciek)

2. Przewlekle perlakowe zapalenie ucha środkowego (wtórne, pierwotne)

3. Przewlekłe ziarninowe zapalenie ucha środkowego

4. Przewlekłe gruźlicze zapalenie ucha środkowego

5. Stany po operacjach uszu – zachowawczych, radykalnych

B. NIEAKTYWNE (bez wycieku – stany po przebytym zapaleniu ucha środkowego, niektóre z tych form zapalenia mogą występować jednocześnie np. tympanoskleroza, perforacja błony i kieszonka retrakcyjna)

1. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego – residua post otitidem (centralna perforacja, bez wycieku)

2. Tympanoskleroza (błona bębenkowa, jama bębenkowa)

3. Stany po operacjach – zachowawczych, radykalnych (bez wycieku)

opracowanie – prof. K. Niemczyk