Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki pogarszające rokowanie (Oral cavity cancer – poor prognosis risk factors)

  1. liczba węzłów z potwierdzonymi przerzutami
  2. niższy poziom szyi z zajętymi węzłami chłonnymi
  3. unieruchomienie węzła chłonnego (cecha makroskopowa przekraczania torebki)
  4. mikroskopowe cechy przekraczania torebki
  5. przerzuty obustronne lub przeciwstronne do ogniska pierwotnego
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki prognostyczne (Oral cavity cancer – prognostic factors)

  1. wielkość guza (T)
  2. obecność przerzutów do 2 lub więcej węzłów chłonnych i naciekanie pozatorebkowe
  3. pozytywne marginesy resekcji
  4. sposób szerzenia się guza (rozlany, rozproszony, palczasty vs spychający, uciskający)
  5. wiek chorego i jego schorzenia towarzyszące