Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki podwyższonego ryzyka wystąpienia przerzutów ukrytych (Oral cavity cancer – silent metastases risk factors)

 1. głębokość nacieku > 4 mm
 2. słabe zróżnicowanie histologiczne
 3. naciekające szerzenie się guza
 4. naciekanie nerwów i naczyń
 5. brak odpowiedzi limfocytarnej w otoczeniu guza
 6. wzrost rozproszony i wieloogniskowy guza
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki ryzyka (Oral cavity carcinoma – risk factors)

 • palenie papierosów
 • alkohol
 • schorzenia przyzębia
 • brak higieny jamy ustnej
 • źle dopasowane protezy zębowe
 • promieniowanie UV
 • niedobory witamin A, B, C i ryboflawiny
 • żucie czarnego tytoniu, bibi i betelu
 • HPV 6, 11, 16 i 18
 • EBV
 • niedobór żelaza (zespół Plummera – Vinsona)
 • toczeń
 • kiła
Kategorie
Artykuły

Nowotwory masywu szczękowo-sitowego – czynniki ryzyka (Maxillofacial neoplasms – risk factors)

 • produkcja niklu i chromu – rak płaskonabłonkowy
 • przemysł drzewny – gruczolakorak
 • przemysł obuwniczy, tekstylny, destylarnie alkoholu izopropylowego
 • HPV
 • EBV – rak niezróżnicowany, chłoniak NK/T
 • palenie tytoniu