Kategorie
Artykuły

Histologiczne cechy dysplazji (Histological features of displasia)

 • polimorficzne komórki
 • duże, nadbarwliwe jądra o różnej wielkości i kształcie
 • zwiększona liczba jąderek
 • zwiększona liczba mitoz, ale wygląd figur podziału jest prawidłowy
 • stłoczenie i chaotyczny układ komórek
 • utrata polarności komórek podstawnych
 • przedwczesne rogowacenie niektórych komórek
 • obecność mitoz w komórkach powyżej części przypodstawnej
 • możliwa obecność stanu zapalnego w podścielisku
Kategorie
Definicje Klasyfikacje

Dysplazja i rak przedinwazyjny (Dysplasia and carcinoma in situ)

 • Dysplazja małego stopnia – zmiany obejmują 1/3 dolną grubości nabłonka
 • Dysplazja średniego stopnia – zmiany obejmują dolne 2/3 grubości nabłonka
 • Dysplazja dużego stopnia – nieprawidłowe komórki znajdują się również w górnej 1/3 grubości nabłonka

Rak przedinwazyjny (Carcinoma in situ) różni się od dysplazji dużego stopnia występowaniem atypowych figur podziału oraz zajęciem prawie całej grubości nabłonka.