Kategorie
Klasyfikacje Objawy

Charakter kaszlu, rodzaje plwociny

1. Suchy, nieproduktywny

 • u chorych leczonych ACE inhibitorami (do 15% pacjentów)
 • zakażenia wirusowe
 • astma
 • choroby śródmiąższowe płuc
 • niewydolność serca

2. Mokry, produktywny

 • plwocina ropna – zakażenia bakteryjne, rozstrzenie oskrzeli, pęknięty ropień z drenażem do oskrzela
 • plwocina żółta – zakażenie wirusowe, zapalenie eozynofilowe (gł. astma)
 • plwocina śluzowa, gęsta, lepka – przewlekłe zapalenie oskrzeli, POCHP
 • plwocina przezroczysta, lepka – astma, procesy rozrostowe
 • plwocina różowa, pienista – obrzęk płuc
 • plwocina brunatna, z fragmentami grudek i czopów – grzybica, mukowiscydoza, domieszka zhemolizowanej krwi
 • plwocina z cząstkami pokarmu – dysfagia z zachłystywaniem
 • plwocina krwista – krwioplucie (różne lokalizacje)
Kategorie
Klasyfikacje

Podział czasowy kaszlu

Ostry – do 3 tygodni

Podostry – 3-8 tygodni

Przewlekły – powyżej 8 tygodni

Kategorie
Objawy

Fazy kaszlu

1. faza wdechu – głęboki wdech przy szeroko otwartej głośni

2. faza kompresji – nasilony wydech przy początkowo krótkim zamknięciu głośni (wzrost ciśnienia wewnątrzpłucnego)

3. faza wydechu – otwarcie głośni z charakterystycznym dźwiękiem

4. faza relaksacji – zmniejszenie ciśnienia wewnątrzpłucnego na skutek rozluźnienia mięśni, zmniejszone napięcie ścian oskrzeli