Kategorie
Diagnostyka Przypadki kliniczne Zdjęcia

Śruba implantu w torbieli prawej zatoki szczękowej (Tooth implant screw in the maxillary sinus mucocele)

Śruba implantu w torbieli zatoki szczękowej
Śruba implantu w torbieli zatoki szczękowej
Kategorie
Leki

Maść przeciwzapalna do nosa

Hydrocortisoni —————————- 0,15
Erytromycini ——————————- 0,2
Ephedrini hydrochloridi ——————- 0,12 (sto dwadzieścia miligramów)
Vaselini albi ——————————–15,0

M.F.Ung
D.S. Smarować wewnątrz nosa