Kategorie
Artykuły

Nowotwory masywu szczękowo-sitowego – czynniki ryzyka (Maxillofacial neoplasms – risk factors)

  • produkcja niklu i chromu – rak płaskonabłonkowy
  • przemysł drzewny – gruczolakorak
  • przemysł obuwniczy, tekstylny, destylarnie alkoholu izopropylowego
  • HPV
  • EBV – rak niezróżnicowany, chłoniak NK/T
  • palenie tytoniu
Kategorie
Klasyfikacje

Klasyfikacje nowotworów masywu szczękowo-sitowego (Maxillofacial neoplasms classifications)

  1. 1906r. Sebileau – suprastruktura, mezostruktura i infrastruktura
  2. 1933r. Ohngren – 4 grupy w zależności od położenia – płaszczyzna Ohngrena (od kąta przyśrodkowego oka do kąta żuchwy) – część tylno-górna, tj. suprastuktura  i część przednio-dolna, tj. infrastruktura oraz płaszczyzna pionowa przebiegająca przez źrenicę – część przyśrodkowa i boczna; guzy infrastruktury rokują lepiej