Kategorie
Skale

Skala rangowa zaawansowania choroby nowotworowej; Tumour advancement rank scale

I – nowotwór w najwcześniejszej fazie rozwoju (75-100% przeżyć 5-letnich)

II – nowotwór w początkowej fazie rozwoju (50-75% przeżyć 5-letnich)

III – nowotwór zaawansowany (25-50% przeżyć 5-letnich)

IV – nowotwór bardzo zaawansowany (<25% przeżyć 5-letnich)

Kategorie
Skale

G (grading) – histopatologiczna skala zróżnicowania nowotworowego

G1 – nowotwór dojrzały, do 25% komórek niezróżnicowanych

G2 – nowotwór średnio dojrzały, 25-50% komórek niezróżnicowanych

G3 – nowotwór niedojrzały, >50% komórek niedojrzałych

Kategorie
TNM

Poziomy (regiony) węzłów chłonnych głowy i szyi

Poziom I – węzły podbródkowe i podżuchwowe
zawarte w trójkątach podbródkowym i podżuchwowym, pomiędzy brzuścami mięśnia dwubrzuścowego, kością gnykową i trzonem żuchwy

Poziom II – węzły szyjne głębokie górne
węzły położone od podstawy czaszki ku górze do wysokości kości gnykowej na dole

Poziom III –  węzły szyjne głębokie środkowe
węzły od poziomu kości gnykowej na górze do poziomu dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej na dole

Poziom IV –  węzły szyjne głębokie dolne
węzły od poziomu dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej na górze do obojczyka na dole

Poziom V – węzły trójkąta tylnego szyi
od tyłu ograniczone przednim brzegiem mięśnia czworobocznego, od przodu tylnym brzegiem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i od dołu obojczykiem; dodatkowo poziom V może być podzielony do celów opisowych na piętra (górne, środkowe i dolne) analogicznie do poziomów w trójkącie przednim szyi

Poziom VI – węzły okolicy środkowej szyi
od poziomu kości gnykowej na górze do poziomu wcięcia szyjnego mostka na dole; po każdej stronie granicą boczną jest przyśrodkowa powierzchnia pochewki naczyń szyjnych

Poziom VII – węzły śródpiersia górnego

Kategorie
Reguły

Reguła 7 – guzy w czasie

7 dni – guzy zapalne

7 miesięcy – guzy nowotworowe

7 lat – guzy rozwojowe

źródło – Techniki operacyjne, Skandalakis