Kategorie
Artykuły Techniki chirurgiczne Wskazania

Laryngektomia rekonstrukcyjna – wskazania (Reconstructive laryngectomy – indications)

 • dokładna ocena stopnia zaawansowania narządowego nowotworu
 • brak unieruchomienia fałdu głosowego
 • brak naciekania tylnej ściany krtani, nasady języka i okolicy podgłośniowej
 • wiek pacjenta < 65 r.ż.
 • brak obciążeń ogólnoustrojowych (gł. sercowo-płucnych); względnie brak cukrzycy, otyłości i schorzeń metabolicznych
 • brak uzależnienia od alkoholu
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki pogarszające rokowanie (Oral cavity cancer – poor prognosis risk factors)

 1. liczba węzłów z potwierdzonymi przerzutami
 2. niższy poziom szyi z zajętymi węzłami chłonnymi
 3. unieruchomienie węzła chłonnego (cecha makroskopowa przekraczania torebki)
 4. mikroskopowe cechy przekraczania torebki
 5. przerzuty obustronne lub przeciwstronne do ogniska pierwotnego
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki prognostyczne (Oral cavity cancer – prognostic factors)

 1. wielkość guza (T)
 2. obecność przerzutów do 2 lub więcej węzłów chłonnych i naciekanie pozatorebkowe
 3. pozytywne marginesy resekcji
 4. sposób szerzenia się guza (rozlany, rozproszony, palczasty vs spychający, uciskający)
 5. wiek chorego i jego schorzenia towarzyszące
Kategorie
Klasyfikacje TNM

Klasyfikacja T nowotworu jamy ustnej (T classification of the oral cavity cancer)

 • Ti – nowotwór przedinwazyjny
 • T1 – guz mniejszy od 2 cm w największym wymiarze
 • T2 – guz mniejszy od 4 cm w największym wymiarze
 • T3 – guz przekracza 4 cm w największym wymiarze
 • T4 (warga) – guz przekracza korową warstwę kości, nacieka nerw zębodołowy dolny, dno jamy ustnej lub skórę twarzy
 • T4a (jama ustna) – guz nacieka głębokie zewnętrzne mięśnie języka, zatokę szczękową, skórę twarzy
 • T4b (jama ustna) – guz nacieka mięśnie żwacze, wyrostek skrzydłowy, podstawę czaszki i/lub tętnicę szyjną wewnętrzną
Kategorie
Artykuły

Histologiczne cechy dysplazji (Histological features of displasia)

 • polimorficzne komórki
 • duże, nadbarwliwe jądra o różnej wielkości i kształcie
 • zwiększona liczba jąderek
 • zwiększona liczba mitoz, ale wygląd figur podziału jest prawidłowy
 • stłoczenie i chaotyczny układ komórek
 • utrata polarności komórek podstawnych
 • przedwczesne rogowacenie niektórych komórek
 • obecność mitoz w komórkach powyżej części przypodstawnej
 • możliwa obecność stanu zapalnego w podścielisku
Kategorie
Definicje Klasyfikacje

Dysplazja i rak przedinwazyjny (Dysplasia and carcinoma in situ)

 • Dysplazja małego stopnia – zmiany obejmują 1/3 dolną grubości nabłonka
 • Dysplazja średniego stopnia – zmiany obejmują dolne 2/3 grubości nabłonka
 • Dysplazja dużego stopnia – nieprawidłowe komórki znajdują się również w górnej 1/3 grubości nabłonka

Rak przedinwazyjny (Carcinoma in situ) różni się od dysplazji dużego stopnia występowaniem atypowych figur podziału oraz zajęciem prawie całej grubości nabłonka.

Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – zmiany przednowotworowe (Oral cavity cancer – preneoplastic conditions)

 • Leukoplakia
 • Erytroplakia
 • Liszaj płaski (lichen planus)
 • Włóknienie podśluzówkowe jamy ustnej
 • Toczeń rumieniowaty
 • Skóra pergaminowa (xeroderma pigmentosum)
 • Kiła III rzędowa
 • Niedobór żelaza
 • Pośrodkowe romboidalne zapalenie języka
Kategorie
Artykuły

Rak jamy ustnej – czynniki ryzyka (Oral cavity carcinoma – risk factors)

 • palenie papierosów
 • alkohol
 • schorzenia przyzębia
 • brak higieny jamy ustnej
 • źle dopasowane protezy zębowe
 • promieniowanie UV
 • niedobory witamin A, B, C i ryboflawiny
 • żucie czarnego tytoniu, bibi i betelu
 • HPV 6, 11, 16 i 18
 • EBV
 • niedobór żelaza (zespół Plummera – Vinsona)
 • toczeń
 • kiła
Kategorie
Artykuły

Nowotwory masywu szczękowo-sitowego – czynniki ryzyka (Maxillofacial neoplasms – risk factors)

 • produkcja niklu i chromu – rak płaskonabłonkowy
 • przemysł drzewny – gruczolakorak
 • przemysł obuwniczy, tekstylny, destylarnie alkoholu izopropylowego
 • HPV
 • EBV – rak niezróżnicowany, chłoniak NK/T
 • palenie tytoniu
Kategorie
Klasyfikacje

Klasyfikacje nowotworów masywu szczękowo-sitowego (Maxillofacial neoplasms classifications)

 1. 1906r. Sebileau – suprastruktura, mezostruktura i infrastruktura
 2. 1933r. Ohngren – 4 grupy w zależności od położenia – płaszczyzna Ohngrena (od kąta przyśrodkowego oka do kąta żuchwy) – część tylno-górna, tj. suprastuktura  i część przednio-dolna, tj. infrastruktura oraz płaszczyzna pionowa przebiegająca przez źrenicę – część przyśrodkowa i boczna; guzy infrastruktury rokują lepiej