Kategorie
Wskazania

Ostre zapalenie ucha środkowego – wskazania do nacięcia błony bębenkowej (myringotomii)

 1. OZUŚ przebiegające z bardzo nasilonymi objawami bólowymi, znacznym uwypukleniem błony bębenkowej, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym
 2. burzliwy przebieg u niemowląt i małych dzieci
 3. podejrzenie lub potwierdzenie powikłań wewnątrzskroniowych lub wewnątrzczaszkowych 
 4. brak reakcji na antybiotykoterapię
 5. rozwój OZUŚ w trakcie antybiotykoterapii z innych przyczyn
 6. OZUŚ u dzieci z niedoborami odporności
 7. podejrzenie obecności nietypowych patogenów (np. OIOM)
prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):210-214
Kategorie
Wskazania

Ostre zapalenie ucha środkowego – wskazania do antybiotykoterapii

 1. < 6 miesiąc życia
 2. wysoka gorączka i wymioty
 3. wyciek z ucha
 4. < 2 roku życia przy obustronnym OZUŚ
 5. grupa ryzyka – nawracające zapalenia ucha, wady twarzoczaszki, zaburzenia immunologiczne, zespół Downa, odbiorcze upośledzenia słuchu
 6. ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej
 7. brak poprawy po 24-48 godzinach leczenia objawowego
Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca antybiotykoterapię u wszystkich dzieci poniżej 2 roku życia z pewnym rozpoznaniem OZUŚ.

prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):210-214

Kategorie
Objawy Reguły

Ostre zapalenie ucha środkowego – informacje wybrane

 • 66% ostrych zapaleń ucha środkowego ma etiologię mieszaną (wirusową i bakteryjną)
 • ból ucha jest jedynym istotnym objawem klinicznym, ale nie występuje u 25% dzieci
 • do spontanicznej perforacji i wycieku ropnego z ucha środkowego dochodzi u 5% dzieci
 • po przebytym ostrym zapaleniu ucha środkowego wysięk utrzymuje się u 40% pacjentów przez ponad miesiąc oraz u 10% ponad 3 miesiące
 • zastosowanie antybiotyku poprawia wyniki leczenia OZUŚ o średnio 13%
 • nie wykazano skuteczności stosowania następujących leków
  1. przeciwhistaminowych
  2. mukolitycznych
  3. obkurczających błonę śluzową nosa
 • wyniki leczenia samą myringotomią są gorsze niż antybiotykoterapią, a myringotomia wykonana łącznie z podaniem antybiotyku nie poprawia wyniku leczenia
 • adenoidektomia nie ma wpływu na częstość występowania OZUŚ i nie powinna być zalecana w tych przypadkach
 • założenie drenażu wentylacyjnego ograniczę liczbę zachorowań o 50%
 • skoniugowane szczepionki przeciw pneumokokom mają niewielki wpływ na częstość występowania OZUŚ (6-7%), ale znacząco ograniczają nawroty (9-56%) i konieczność zakładania drenażu wentylacyjnego (24-60

prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):210-214

 

Kategorie
Klasyfikacje

Ostre zapalenie ucha środkowego – czynniki predysponujące

 1. wiek poniżej 2 roku życia
 2. uczęszczanie do żłobków i przedszkoli
 3. sztuczne karmienie
 4. liczne i starsze rodzeństwo
 5. ekspozycja na dym tytoniowy
 6. płeć męska
 7. niski status socjalno-ekonomiczny
 8. wady twarzoczaszki i podniebienia
 9. niedobory immunologiczne
Kategorie
Definicje

Ostre zapalenie ucha środkowego – definicja

Proces zapalny struktur ucha środkowego rozwijający się nagle, z miejscowymi i ogólnymi objawami ostrego stanu zapalnego i obecnością ropnej wydzieliny w jamie bębenkowej.

prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):210-214