Kategorie
Powikłania

Oczodołowe powikłania zapaleń zatok przynosowych

I. Przedprzegrodowe

II. Zaprzegrodowe
1. Zapalenie tkanek miękkich oczodołu
2. Ropień podokostnowy oczodołu
3. Zapalenie tkanek miękkich z ropniem śródoczodołowym
4. Zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej

Kategorie
Definicje Klasyfikacje

Drogi szerzenia powikłań usznopochodnych

 1. do środkowego dołu czaszki – ropień podoponowy
 2. zapalenie opon m-r i ropień płata skroniowego mózgu
 3. do tylnego dołu czaszki – ropień móżdżku
 4. ubytek szczytu wyrostka i ropień Bezolda
 5. powikłania wewnątrzskroniowe
  1. zapalenie błędnika
  2. porażenie nerwu twarzowego
  3. zapalenie kości skalistej (piramidy)
  4. zakrzepica żylna
 6. sepsa