Kategorie
Definicje Eponimy

Zespół skalisto-klinowy Jacoda (Petro-sphenoid syndrome of Jacod)

  • Powstaje na skutek rozprzestrzeniania się nowotworu nosogardła w kierunku zatoki klinowej i jamistej.
  • Ucisk na nerwy – II, III, IV, V i VI.
  • Neuralgia nerwu trójdzielnego z unieruchomieniem gałki ocznej i utratą wzroku.
  • Rozpoczyna się od porażenia nerwu odwodzącego i bólu okolicy nadoczodołowej i szczęki.
  • Przeczulica skóry twarzy, połowy języka i policzka, zaburzenia funkcji mięśni żucia.
Kategorie
Objawy

Triada Trottera (Trotter’s triad)

Opisana w 1911 roku triada objawów nowotworu części nosowej gardła

  1. osłabienie słuchu (niedrożność trąbki słuchowej)
  2. neuralgia V3
  3. ograniczenie ruchomości podniebienia miękkiego (naciek mięśnia dźwigacza podniebienia miękkiego