Kategorie
Diagnostyka Przypadki kliniczne Zdjęcia

Śruba implantu w torbieli prawej zatoki szczękowej (Tooth implant screw in the maxillary sinus mucocele)

Śruba implantu w torbieli zatoki szczękowej
Śruba implantu w torbieli zatoki szczękowej
Kategorie
Artykuły

Włókniak młodzieńczy – drogi szerzenia

1. Szczelina oczodołowa górna
2. Skrzydło większe kości klinowej
3. Siodło tureckie i zatoka klinowa

Kategorie
Techniki chirurgiczne Wytyczne

Optymalny czas repozycji kości nosa

3-4 godziny
3-7 dni
2-3 tygodnie

prof. A. Krzeski

Kategorie
Anatomia Klasyfikacje

Klasyfikacja – stopień pneumatyzacji małżowiny nosowej środkowej

I – upowietrznienie tylko głowy małżowiny nosowej środkowej
II – upowietrznienie dodatkowo blaszki pionowej małżowiny
III – upowietrznienie dodatkowo blaszki poziomej
IV – upowietrznienie całej małżowiny nosowej środkowej

Kategorie
Artykuły

Blaszki podstawne bocznej ściany jamy nosowej

wyrostek haczykowaty
puszka sitowa
małżowina nosowa środkowa
małżowina nosowa górna
małżowina nosowa najwyższa

Kategorie
Wskazania

Wskazania do usunięcia kostniaka zatoki czołowej

1. dolegliwości bólowe

2. szybki wzrost guza

3. blokada ujścia zatoki czołowej

4. zajęcie >50% objętości zatoki

5. niszczenie sąsiednich struktur

Kategorie
Klasyfikacje

Klasyfikacja kostniaków zatoki czołowej wg Chiu i Kennedy’ego

I – Przyczep kostniaka na tylno-dolnym obramowaniu zachyłka czołowego.
Guz położony jest przyśrodkowo od strzałkowej płaszczyzny blaszki papierowatej.
Wymiar przednio-tylny nie przekracza 3/4 wymiaru AP zachyłka czołowego.

II – Jak w punkcie I, ale rozmiar guza jest większy niż 3/4 wymiaru AP zachyłka czołowego.

III – Przyczep guza wewnątrz zatoki czołowej lub na przedniej ścianie zachyłka czołowego i/lub guz przekracza strzałkową płaszczyznę blaszki papierowatej.

IV – Guz zajmuje całą zatokę czołową