Kategorie
Przypadki kliniczne

Uraz ucha lewego (Left ear trauma)

image

Otwarta rana cięto-tłuczona małżowiny usznej lewej. Wywołana narzędziami, które spadły z wysokości na głowę podczas pracy w stodole. Górno-tylna cześć małżowiny umocowana na cienkim kikucie skóry w przednim końcu obrąbka przez około 4 godziny. Warstwowo zszyto chrząstkę, tkankę podskórną i skórę. Antybiotyki + Clexane.

3 tygodnie po reimplantacji małżowiny lewej - widok z tyłu
3 tygodnie po reimplantacji małżowiny lewej – widok z tyłu
3 tygodnie po reimplantacji małżowiny lewej - widok z tyłu
3 tygodnie po reimplantacji małżowiny lewej – widok z boku
Kategorie
Objawy

Złamanie podłużne piramidy kości skroniowej – objawy kliniczne (Petrous part of temporal bone longitudinal fracture – clinical manifestations)

  1. Krwiak jamy bębenkowej lub płyn mózgowo-rdzeniowy w jamie bębenkowej
  2. Rozerwanie błony bębenkowej
  3. Krwawienie z przewodu słuchowego zewnętrznego
  4. Zniekształcenie zarysu pierścienia bębenkowego
  5. Powstanie „schodka” w p.s.z.
  6. Niedosłuch przewodzeniowy
  7. W 20% porażenie nerwu twarzowego
  8. Sporadycznie płynotok uszny