1. Suchy, nieproduktywny

u chorych leczonych ACE inhibitorami (do 15% pacjentów)
zakażenia wirusowe
astma
choroby śródmiąższowe płuc
niewydolność serca

  1. Mokry, produktywny

plwocina ropna – zakażenia bakteryjne, rozstrzenie oskrzeli, pęknięty ropień z drenażem do oskrzela
plwocina żółta – zakażenie wirusowe, zapalenie eozynofilowe (gł. astma)
plwocina śluzowa, gęsta, lepka – przewlekłe zapalenie oskrzeli, POCHP
plwocina przezroczysta, lepka – astma, procesy rozrostowe
plwocina różowa, pienista – obrzęk płuc
plwocina brunatna, z fragmentami grudek i czopów – grzybica, mukowiscydoza, domieszka zhemolizowanej krwi
plwocina z cząstkami pokarmu – dysfagia z zachłystywaniem
plwocina krwista – krwioplucie (różne lokalizacje)