I – Przyczep kostniaka na tylno-dolnym obramowaniu zachyłka czołowego.
Guz położony jest przyśrodkowo od strzałkowej płaszczyzny blaszki papierowatej.
Wymiar przednio-tylny nie przekracza 3/4 wymiaru AP zachyłka czołowego.

II – Jak w punkcie I, ale rozmiar guza jest większy niż 3/4 wymiaru AP zachyłka czołowego.

III – Przyczep guza wewnątrz zatoki czołowej lub na przedniej ścianie zachyłka czołowego i/lub guz przekracza strzałkową płaszczyznę blaszki papierowatej.

IV – Guz zajmuje całą zatokę czołową