Poziom I – węzły podbródkowe i podżuchwowe
zawarte w trójkątach podbródkowym i podżuchwowym, pomiędzy brzuścami mięśnia dwubrzuścowego, kością gnykową i trzonem żuchwy

Poziom II – węzły szyjne głębokie górne
węzły położone od podstawy czaszki ku górze do wysokości kości gnykowej na dole

Poziom III – węzły szyjne głębokie środkowe
węzły od poziomu kości gnykowej na górze do poziomu dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej na dole

Poziom IV – węzły szyjne głębokie dolne
węzły od poziomu dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej na górze do obojczyka na dole

Poziom V – węzły trójkąta tylnego szyi
od tyłu ograniczone przednim brzegiem mięśnia czworobocznego, od przodu tylnym brzegiem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i od dołu obojczykiem; dodatkowo poziom V może być podzielony do celów opisowych na piętra (górne, środkowe i dolne) analogicznie do poziomów w trójkącie przednim szyi

Poziom VI – węzły okolicy środkowej szyi
od poziomu kości gnykowej na górze do poziomu wcięcia szyjnego mostka na dole; po każdej stronie granicą boczną jest przyśrodkowa powierzchnia pochewki naczyń szyjnych

Poziom VII – węzły śródpiersia górnego