• spadek zachorowalności na raka głowy i szyi, w szczególności raka krtani w ostatnich 20 latach
  • w Europie i Stanach Zjednoczonych stały wzrost zachorowalności na raka jamy ustnej i gardła środkowego , przede wszystkim u chorych poniżej 40 roku życia
  • spożywanie wysokoprocentowych alkoholi i palenie papierosów – 75% raków głowy i szyi
  • około 25% raków płaskonabłonkowych zawiera onkogenne DNA (HPV 16 i HPV 18)
  • najsilniejszy jest związek wirusa HPV z rakiem gardła środkowego, w szczególności z rakiem migdałka podniebiennego
  • histologicznie rak HPV pozytywny charakteryzuje się niskim stopniem dojrzałości oraz utkaniem przypominającym carcinoma basaloides
  • HPV – alternatywny proces kancerogenezy, związany z białkami p53 i pRB, łatwiej poddają się leczeniu i lepiej rokują