Służy do oceny struktur krtani w diagnostyce choroby refluksowej.

Oceniane parametry to:

  • obrzęk podgłośniowy
  • zwężenie okolicy przedsionka krtani
  • przekrwienie i obrzęk fałdów głosowych
  • rozlane zmiany obrzękowe w krtani
  • zmiany przerostowe w spoidle tylnym
  • tworzenie się ziarniny
  • gęsta wydzielina w krtani