Wersja klasycznego narzędzia oceny subiektywnej objawów nosowych pacjenta do wykorzystania przy ocenie i podejrzeniu Zespołu Pustego Nosa