Osoba z prawidłowym słuchem rozumie 50% liczb słyszanych z natężeniem 18,5dB i 100% liczb z natężeniem 30dB oraz 50% słów jednosylabowych z natężeniem 30dB i 100% słów jednosylabowych z natężeniem 50dB.

  1. Ocena resztek słyszenia mowy, co pozwala przewidzieć korzyści zastosowania aparatu słuchowego
  2. Ocena wskazań do aparatowania lub zabiegu operacyjnego poprawiającego słuch
  3. Badanie czynności integrujących ośrodków słuchowych
  4. Orzecznictwo (cele ubezpieczeniowe, ocena zdolności do pracy)