Badanie laryngologiczne to osobisty kontakt z laryngologiem, które służy ocenie struktur i narządów, znajdujących się w zakresie głowy i szyi.

wziernik uszny


Kolejność poszczególnych etapów badania jest dowolna, jednak dla komfortu pacjenta (szczególnie dzieci) i w pewnych określonych okolicznościach należy zachować konkretny ich porządek.

Poniżej opisane są kolejne etapy badania laryngologicznego, według kolejności, którą stosuję w mojej praktyce.

  1. Obserwacja pacjenta (podczas wejścia do gabinetu i rozmowy)
  2. Oglądania głowy i szyi w celu identyfikacji odchyleń od stanu prawidłowego
  3. Badanie dotykiem głowy i szyi (badanie okolicy zgłoszonej przez pacjenta jako bolesnej, powinno odbyć się na końcu)
  4. Badanie przy użyciu instrumentarium laryngologicznego
wziernik nosowy