• powolne narastanie zawrotów głowy lub zaburzeń równowagi lub stałe utrzymywanie się dolegliwości
  • symetryczny niedosłuch odbiorczy
  • obustronne szumy uszne lub szumy lokalizowane w głowie
  • wiek wystąpienia objawów > 50r.ż
  • ubytek błony bębenkowej, okresowe wycieki z ucha
  • zaburzenia drożności trąbki słuchowej
  • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego
  • urazy głowy lub kręgosłupa szyjnego
  • upośledzenie słuchu o lokalizacji pozaślimakowej