• napadowe zawroty głowy o typie wirowania
  • jednostronny niedosłuch odbiorczy pogarszający się po napadzie
  • jednostronny szum uszny
  • początek choroby w wieku 30-50 lat
  • negatywny wywiad zapaleń uszu i urazów
  • prawidłowe błony bębenkowe
  • prawidłowa drożność trąbek słuchowych
  • prawidłowy kręgosłup szyjny
  • cechy uszkodzenie ślimaka z objawem wyrównania głośności w AT