Na podstawie audiometrycznego progu słyszenia (średnia arytmetyczna dla częstotliwości 0,5 1 2 i 3 kHz) w oparciu o najgorszy wynik badania słuchu w okresie ostatnich 6 miesięcy przed podjeciem leczenia

  1. Stadium I – ubytek słuchu <= 25 dB
  2. Stadium II – ubytek słuchu 26 – 40 dB
  3. Stadium III – ubytek słuchu 41 – 70 dB
  4. Stadium IV – ubytek słuchu >= 70 dB