do środkowego dołu czaszki – ropień podoponowy
zapalenie opon m-r i ropień płata skroniowego mózgu
do tylnego dołu czaszki – ropień móżdżku
ubytek szczytu wyrostka i ropień Bezolda
powikłania wewnątrzskroniowe
zapalenie błędnika
porażenie nerwu twarzowego
zapalenie kości skalistej (piramidy)
zakrzepica żylna
sepsa