1. Wyciek z ucha
  2. Podrażnienie nerwu trójdzielnego (neuralgia)
  3. Porażenie nerwu odwodzącego (podwójne widzenie)

Często dodatkowo porażone są nerwy twarzowy, językowo-gardłowy i błędny. Mogą wystąpić objawy zapalenia błędnika. Typowo towarzyszy objawom głęboki, pulsujący ból głowy. Są to klasyczne objawy tzw. zespołu szczytu piramidy, występującego głównie w przypadku zapalenia piramidy kości skroniowej. Czynnikami predysponującymi jest podeszły wiek i cukrzyca.