• polimorficzne komórki
  • duże, nadbarwliwe jądra o różnej wielkości i kształcie
  • zwiększona liczba jąderek
  • zwiększona liczba mitoz, ale wygląd figur podziału jest prawidłowy
  • stłoczenie i chaotyczny układ komórek
  • utrata polarności komórek podstawnych
  • przedwczesne rogowacenie niektórych komórek
  • obecność mitoz w komórkach powyżej części przypodstawnej
  • możliwa obecność stanu zapalnego w podścielisku