• Ti – nowotwór przedinwazyjny
  • T1 – guz mniejszy od 2 cm w największym wymiarze
  • T2 – guz mniejszy od 4 cm w największym wymiarze
  • T3 – guz przekracza 4 cm w największym wymiarze
  • T4 (warga) – guz przekracza korową warstwę kości, nacieka nerw zębodołowy dolny, dno jamy ustnej lub skórę twarzy
  • T4a (jama ustna) – guz nacieka głębokie zewnętrzne mięśnie języka, zatokę szczękową, skórę twarzy
  • T4b (jama ustna) – guz nacieka mięśnie żwacze, wyrostek skrzydłowy, podstawę czaszki i/lub tętnicę szyjną wewnętrzną