• wielkość guza (T)
  • obecność przerzutów do 2 lub więcej węzłów chłonnych i naciekanie pozatorebkowe
  • pozytywne marginesy resekcji
  • sposób szerzenia się guza (rozlany, rozproszony, palczasty vs spychający, uciskający)
  • wiek chorego i jego schorzenia towarzyszące