Dysplazja I stopnia – należą do nich niewielkie zniekształcenia (np. ostająca małżowina, makrocja, czyli duża małżowina, deformacje łódki, płatka, deformacje muszli małżowiny typu 1 i 2)
Dysplazja II stopnia – obecne są pewne cechy charakterystyczne prawidłowej struktury małżowiny usznej (np. mikrocja 1 i 2 stopnia, czyli mała małżowina, wady muszli typu 3)
Dysplazja III stopnia – brak prawidłowych struktur małżowiny usznej (np. mikrocja 3 stopnia, anocja, czyli brak małżowiny)