Neurapraksja – całkowity brak czynności, bez przerwania aksonu, uszkodzenie całkowicie odwracalne
Aksonotmeza – przerwanie aksonu z zachowaniem osłonek nerwu, zazwyczaj uszkodzenie nie cofa się całkowicie
Neurotmeza – przerwanie aksonu i osłonek, bez interwencji chirurgicznej uszkodzenie jest nieodwracalne