Balon Politzera z oliwką wprowadza się do przewodu słuchowego zewnętrznego.

Ucisk balonu powoduje oczopląs w kierunku chorego ucha (ucha z przetoką kanału półkolistego), natomiast aspiracja powietrza – oczopląs w przeciwnym kierunku.

Objaw pseudoprzetokowy – u chorego z dużą perforacją błony bębenkowej, ruch powietrza wywołuje ochłodzenie kanału półkolistego i w obu przypadkach (wdmuchiwanie i zasysanie) oczopląs w kierunku ucha zdrowego.