1. Oczopląs niepatologiczny
  1. Nastawczy – krótkotrwały, szybko zanika przy skrajnym spojrzeniu (>50)
  2. Zmęczeniowy – występuje w czasie przedłużonego spojrzenia w bok, na skutek zmęczenia mięśnia prostego bocznego
  3. Przystosowawczy – spowodowany ruchem nastawczym przy fiksacji na obiekcie w polu widzenia; ruch szybki, szybko gasnący
 2. Oczopląs patologiczny
  1. Samoistny – nie jest wywołany zewnętrzną stymulacją układu przedsionkowego, faza szybka kieruje się do ośrodka dominującego
   1. Przedsionkowy – obwodowy z fazą szybką w kierunku błędnika dominującego, ośrodkowy – faza szybka kieruję się w stronę uszkodzenia
   2. Spojrzeniowy i porażenny – zawsze jest wynikiem uszkodzenia ośrodkowego; często w obu płaszczyznach – poziomej i pionowej, tylko po odchyleniu gałek ocznych o min. 30 przez 30 sekund; może powstać na skutek zatrucia barbituranami lub alkoholem lub też uszkodzenia ośrodków w moście (ośrodek ruchów poziomych) lub w nakrywce śródmózgowia (ośrodek ruchów pionowych spojrzeniowych)
   3. Fiksacyjny – brak faz szybkiej i wolnej, występują ruchy o typie wahadłowym; synonimem jest oczopląs wrodzony lub dziedziczny wahadłowy
  2. Wywołany – wyłącznie pochodzenia przedsionkowego, po zadziałaniu bodźca, jak np. zmiana pozycji głowy lub całego ciała; do wywołania można użyć prób – potrząsania głową, pozycyjnych (statycznych), położeniowych (dynamicznych), obrotowych, kalorycznych, przetokowych