• 0,5% nowotworów
  • 3% nowotworów głowy i szyi
  • dwukrotnie częściej u mężczyzn
  • szczyt zachorowań w 5-7 dekadzie
  • 50-70% – zatoka szczękowa
  • 15-30% – jama nosowa
  • 10-20% – sitowie
  • rak płaskonabłonkowy –> gruczolakorak –> rak gruczołowo-torbielowaty –> estesioneuroblastoma –> czerniak –> chłoniak
  • 40-60% – 5 letnie przeżycie