• Niedosłuch odbiorczy pozaślimakowy bez objawu wyrównania głośności
  • Patologiczne zmęczenie słuchowe
  • Nieprawidłowa próba SISI
  • Nieprawidłowe zanikanie audiometrii Bekesy’ego
  • Rozbieżność pomiędzy Audiometrią tonalną, a Audiometrią mowy
  • Brak odruchu strzemiączkowego
  • Patologiczny zapis ABR i elektrokochleografii
  • Oczopląs samoistny do zdrowego ucha
  • Brak odpowiedzi w próbie kalorycznej