• 66% ostrych zapaleń ucha środkowego ma etiologię mieszaną (wirusową i bakteryjną)
 • ból ucha jest jedynym istotnym objawem klinicznym, ale nie występuje u 25% dzieci
 • do spontanicznej perforacji i wycieku ropnego z ucha środkowego dochodzi u 5% dzieci
 • po przebytym ostrym zapaleniu ucha środkowego wysięk utrzymuje się u 40% pacjentów przez ponad miesiąc oraz u 10% ponad 3 miesiące
 • zastosowanie antybiotyku poprawia wyniki leczenia OZUŚ o średnio 13%
 • nie wykazano skuteczności stosowania następujących leków
 • przeciwhistaminowych
 • mukolitycznych
 • obkurczających błonę śluzową nosa
 • wyniki leczenia samą myringotomią są gorsze niż antybiotykoterapią, a myringotomia wykonana łącznie z podaniem antybiotyku nie poprawia wyniku leczenia
 • adenoidektomia nie ma wpływu na częstość występowania OZUŚ i nie powinna być zalecana w tych przypadkach
 • założenie drenażu wentylacyjnego ograniczę liczbę zachorowań o 50%
 • skoniugowane szczepionki przeciw pneumokokom mają niewielki wpływ na częstość występowania OZUŚ (6-7%), ale znacząco ograniczają nawroty (9-56%) i konieczność zakładania drenażu wentylacyjnego (24-60

prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):210-214