• < 6 miesiąc życia
  • wysoka gorączka i wymioty
  • wyciek z ucha
  • < 2 roku życia przy obustronnym OZUŚ
  • grupa ryzyka – nawracające zapalenia ucha, wady twarzoczaszki, zaburzenia immunologiczne, zespół Downa, odbiorcze upośledzenia słuchu
  • ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej
  • brak poprawy po 24-48 godzinach leczenia objawowego
  • Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca antybiotykoterapię u wszystkich dzieci poniżej 2 roku życia z pewnym rozpoznaniem OZUŚ

prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):210-214