• OZUŚ przebiegające z bardzo nasilonymi objawami bólowymi, znacznym uwypukleniem błony bębenkowej, wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym
  • burzliwy przebieg u niemowląt i małych dzieci
  • podejrzenie lub potwierdzenie powikłań wewnątrzskroniowych lub wewnątrzczaszkowych
  • brak reakcji na antybiotykoterapię
  • rozwój OZUŚ w trakcie antybiotykoterapii z innych przyczyn
  • OZUŚ u dzieci z niedoborami odporności
  • podejrzenie obecności nietypowych patogenów (np. OIOM)

prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):210-214