• 2 szczyty występowania – 1 rż. (20%) oraz 5 r.ż (16%)
  • częstość występowania spada do połowy w miesiącach letnich
  • OZUŚ występuje 5x częściej u dzieci z WZUŚ
  • 12x częściej rozwija się WZUŚ po OZUŚ
  • alergia nie jest czynnikiem ryzyka WZUŚ
  • bakterie wykrywane są w 30% posiewów wysięku oraz w 90% PCR
  • nawroty w WZUŚ w 30-40%, a w 5-10% wysięk utrzymuje się dłużej niż rok
  • ustępowanie wysięku w tympanometrii (zmiana krzywej z typu B na nie-B) – 56% po 3 miesiącach, 72% po 6 miesiącach oraz w 81% po 9 miesiącach
  • w 40-50% rodzice i dzieci nie zgłaszają żadnych objawów wysięku

prof. E. Hassmann-Poznańska, Pol. Przegląd Otorynolaryngologiczny 2012;3(1):215-219